top of page

Изпит за сертификат за предприемачески умения за ученици 15 - 19 г. със срок 10.05.2024 г

Уважаеми ученици и родители,

 

JA Bulgaria предоставя на учениците в гимназиален етап възможност да придобият международно признато удостоверение за предприемачески умения, което им дава уникално предимство при намиране на работа или намиране на финансиране собствен бизнес.  

 

На 15 и 16 май JA Bulgaria ще проведе присъствен изпит за придобиване на Entrepreneurial Skills Pass (ESP).  

 

Сертификатът за предприемачески умения (ESP) е уникална квалификация, която удостоверява, че ученици на възраст 15-19 години са придобили реален предприемачески опит и притежават необходимите знания, умения и компетентности за започване на собствен бизнес или за успешна кариерна реализация.  

 

ESP е проект, финансиран от Европейската комисия и подкрепен от Световния икономически форум. Уменията, валидирани от ESP, са решение на проблемите на пазара на труда днес – застаряващо население, липса на адекватни компетентности и обществено-икономическа стагнация. Стандартът ESP е признат и прилаган в 52 страни в света.  

 

Работодатели и педагози подкрепят ESP като квалификация, даваща конкурентно предимство на младите, които желаят да продължат образованието си, да започнат работа или собствен бизнес.  

 

ESP е интегрална част от обучението по програма „Учебна компания“ на JA. Затова насърчаваме всички ученици, които са се обучавали по програмата, да се възползват от ESP сертификация. За участниците в „Учебна компания“ изпитът е безплатен.  

 

Всеки младеж на 15-19 години, който иска да положи изпита, следва да се регистрира тук: ESP Registration Form (jotform.com) и да внесе такса от 30 лв. (с изключение на участниците в „Учебна компания“).  

 

Продължителността на изпита е един час. Възможният тип въпроси включва избор на отговори от падащо меню, самостоятелни въпроси и/или въпроси върху кратък сценарий​. Изпитът е валиден при постигане на 28 отговора. За всеки верен отговор се получава равен брой точки, като не се отнемат точки за грешен отговор​. Изпитът е успешно издържан при 70% верни отговори​.  

 

Възможност за полагане на присъствения изпит имате на 15 и 16 април, съответно сутрин или следобед, в зала 3 на София Тех Парк (бул. “Цариградско шосе” № 111).  

 

Ще сме благодарни да споделите тази информация с колегите от гимназиален етап, които преподават в съответните направления, свързани с предприемачество и бизнес.

 

За подробности и уточнения, моля да се свържете с JA Bulgaria на 02 989 3660, 0877 845 492 или ja.bulgaria@jabulgaria.org.  

11 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

График за защита на дипломни проекти за III ПК - специалност ОТСВ, ученици от XII а клас

На 20.05.2024 и 21.05.2024 г. ще се проведе защита на дипломен проект  за придобиване на трета степен на професионална квалификация – специалност „Организация на туризма и свободното време” – XII а кл

Comments


bottom of page