top of page

Посещение на интерактивния музей "Музейко"

В откривателско пътешествие в необятния свят на науката се впуснаха малките изследователи от 2-а и 2-г клас. Заедно със своите класни ръководители - г-жа Роза Стоянова и г-жа Димитрина Павлова, децата посетиха интерактивния музей „Музейко“, където изпълняваха научни мисии, решаваха загадки и научиха за важни изобретения от миналото, бъдещето и настоящето.
6 преглеждания
bottom of page