top of page

Участие в проект "Шевицата в съвременния град"

ВЕЗБА ВЪРХУ ПАНА С УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ 170 СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Ученици от 170 СУ „Васил Левски“ взеха участие в творческа работилница за пресъздаване на български шевици върху пана за мрежова ограда по проект „Шевицата в съвременния град“, изпълняван от НЧ „Христо Ботев-1907“, гр. Нови Искър в партньорство с район „Нови Искър“-СО и 170 СУ „Васил Левски“ по Програма за възстановяване и развитие на любителското творчество към национален фонд „Култура“.

Основен символ на българската традиция и история е шевицата. Нейното значение идва от композицията на фигурите и цветовете ѝ, в които предците ни са вградили много смисъл и символика. По време на заниманията в творческата работилница, децата се запознаха със символиката и значението на неповторимата българска шевица Сулвастика. Чрез методите на ръчната бродерия се цели да се подобрят информираността и уменията на младите хора, свързани с богатото ни творческо фолклорно наследство, опазване на везбената традиция и основните техники за везба. Всяко занятие включва теоретична и практическа част, като обучението се провежда от добре подготвен лектор и практика на везбената традиция. В теоретичната част участниците се запознават с видовете везба в различните етнографски райони у нас, със символиката в шевиците и нейното предназначение. Готовите пана с изработените шевици ще бъдат представени на изложба по време на финалното събитие по проекта.


2 преглеждания
bottom of page