top of page

Час по математика с JumpMath

Днес в час по JumpMath учениците от 2 “г” клас изработиха модели на геометричното тяло пирамида. С много интерес и ентусиазъм те изпълниха практическата дейност и вече могат да разпознават и назовават пирамида.

8 преглеждания
bottom of page