top of page

Екип

Администрация

Биляна Тодорова Найденова - директор

Биляна Здравкова Виденова - зам. директор по УД

Татяна Анева - зам. директор по УПД

Десислава Рангелова - зам. директор АСД

Анастасия Владимирова Петрова - педагог. съветник

Пламен Тодоров Димитров - педагог. съветник

Нина Йорданова Игнатора - спец. ТРЗ

Анна Йорданова Йорданова - библиотекар

Гергана Додева - образователен медиатор

Учители по Български език и литература

Наталия Димитрова 

Татяна Трифонова 

Валентина Богданова

Паулина Радева

Валерия Цветанова

Йоанна Димитрова

Учители по Английски език

Виолета Гълъбова

Тодорка Добринова

Даниела Петкова

Елза Журомска

Даниела Шукюрлиева

Стефани Тодорова

Учители по математика, информатика и информационни технологии

Анжела Младенова - ИТ 

Евгения Евгениева - ИТ

Зорница Найденова - математика и ИТ

Мира Балабанова - математика

Десислава Иванова - математика

Стела Пенева - математика и ИТ

Михаела Тодорова - математика и ИТ

Петя Маринкова - математика

Учители по история и цивилизация

Катя Божинова

Людмил Костов

Юлита Лазарова

Учители по география и икономика

Елена Рангелова

Даяна Кинтова 

Учители по биология, химия, физика

Ваня Димитрова

Силвия Атанасов

Емилия Димитрова

Петя Маринкова

Учители по икономически науки

Катя Стефанова

Даринка Яврийска

Лили Величкова 

Диана Димчева

Учители по изобразително изкуство, музика и технологии

Явор Александрова - музика

Лили Ангелова - изобразително изкуство

Стела Пенева - технологии 

Даринка Яврийска - технологии 

Учители по физическо възпитание и спорт

Соня Цикова

Александър Стоянов

Весела Божилова

Елена Начева

Начални учители

Павлина Петрова - ПГ

Мария Тодорова - ПГ

Анна Йорданова - ПГ

Ивета Петрова - 2 А клас

Маргарита Начкова - 2 Б клас

Веселка Илиева - 2 В клас

Роза Стоянова - главен учител в начален етап - 3 А клас

Диана Аспарухова - 3 Б клас

Моника Николова - главен учител в начален етап -3 В клас

Димитрина Павлова - 3 Г клас

Наталия Велева - 4 А клас 

Петя Маринова - 4 Б клас 

Кристина Атанасова - 4 В клас

Ралица Мирчева - 1 А клас

Цветелина Веселинова - 1 Б клас

Виолина Генчова- 1 В клас

Венета Асенова - 1 Г клас

Начални учители в група ЦДО

Христина Веселинова

Елина Такева 

Петя Иванова 

Никол Богданова 

Ирина Нойкова 

Евгения Велкова 

Габриела Костадинова  

Мария Кръстева 

Моника Димитрова 

Рени Христова 

Даниела Иванова 

Десислава Димова 

Красимира Такева - учител в ЦДО 5 клас

Екип за подкрепа на личностното развитие на ученика

Цецка Кочкова - психолог

Яна Христова - ресурсен учител

Мая Сакалийска - ресурсен учител

Цветелина Веселинова - ресурсен учител

Василка Манолова - ресурен учител

Илияна Стоянова - логопед

Десислава Димитрова - логопед 

bottom of page