top of page
307151949_755464855885431_6085723613629936504_n.jpg

Прием 1 клас

Прием в 1 клас 2023-2024

За учебната 2024/2025 година  170 СУ "Васил Левски" в I клас  ще се приемат 96 деца /4 паралелки/. Кандидастването ще се осъществява чрез централизираната система на Столична община на адре:  https://kg.sofia.bg/isodz/

Необходими документи за записване в I клас:
1. Заявление
2. Копие на Акт за раждане
3. Удостоверение за завършена ПГ
4. Копие от решение на ТЕЛК на дете с трайни увреждания

Записването на ученици в I клас е всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч.

 

Във връзка с предоставяне на информация за  записване, служебно представяне на информация за постоянен/настоящ адрес на детето, както и справка за семейно положение, следва да се запознаете с Уведомлението за поверителност за предоставяне необходимата информация относно начина, по който 170 СУ "Васил Левски" събира и обработва лични данни за записващите се

в първи клас ученици и на техните родителите/настойници.

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища
на територията на Столична община 

 • На 29.04.2024г. – в ИСОДЗ  обявяване на свободните места в училищата

 • От 29.04.2024 г. до 02.06.2024г.вкл. 18.00 ч.  – Актуализиране, регистриране и кандидатстване за първи клас  от родител  в ИСОДЗ  София за първо класиране

 • На 02.06.2024 г. от 18.00 часа - заключване на системата.

 • на 03.06.2024 г.- Публикуване на резултатите  от I-во класиране за уч.2024/25г

 • От 04.06.2024 г. до 14.06.24 г. от 8.00ч. до 17.00 ч. в 170 СУ записване на учениците, приети на първо класиране със следните документи:

           - оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група , издаден от детска градина или училище

           - копие на акт за раждане 

представяне на необходимите документи за доказване на посочените КРИТЕРИИ в заявлението или записване по електронен път.

 •  От 4.06.2024г. до 14.06.2024г.-до 16.00 ч. кандидатстване за II-ро класиране

 •  На 14.06. 2024г. след 17.00 ч.- Публикуване на резултатите  II-ро класиране

 •  От 17.06.2024 г-  до 21.06.2024 г до 16.00 ч. - Записване на класираните деца.

 • От 17.06.2024 г. до 21.06.2024 г. до 16.00 ч. –  кандидатстване за III-то класиране 

 • На 21.06.2024г. след 17.00 ч. - Публикуване на резултатите  III-то класиране

 • От 24.06.2024г. до 26.06.2024 г.  до 16.00 ч. Записване на класираните деца.

 • От 24.06.2024 г. до 26.06.2024 г. – до 16.00 ч. кандидатстване за IV-то класиране

 • На 26.06.2024 г. след 17.00 ч. - IV-то класиране

 • От 27.06.2024 г до 28.06.2024 г.  до 17.00 ч. записване на класираните деца  

 •   На  26.06.2024 г - обявяване  списъци на първокласниците по паралелки на  главен вход на училището и интернет-страница на 170 СУ

 •   На  26.06.2024 г. от 18.00ч. – РОДИТЕЛСКА СРЕЩА по паралелки в класни стаи.

Заповед за утвърждаване на прием в първи клас.

bottom of page