top of page
307151949_755464855885431_6085723613629936504_n.jpg

Прием 1 клас

Прием в 1 клас 2023-2024

За учебната 2023/2024 година  170 СУ "Васил Левски" в I клас  ще се приемат 96 деца /4 паралелки/. Кандидастването ще се осъществява чрез централизираната система на Столична община на адре:  https://kg.sofia.bg/isodz/

Необходими документи за записване в I клас:
1. Заявление
2. Копие на Акт за раждане
3. Удостоверение за завършена ПГ
4. Копие от решение на ТЕЛК на дете с трайни увреждания

Записването на ученици в I клас е всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч.

 

Във връзка с предоставяне на информация за  записване, служебно представяне на информация за постоянен/настоящ адрес на детето, както и справка за семейно положение, следва да се запознаете с Уведомлението за поверителност за предоставяне необходимата информация относно начина, по който 170 СУ "Васил Левски" събира и обработва лични данни за записващите се

в първи клас ученици и на техните родителите/настойници.

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища
на територията на Столична община 

 • На 24.04.23г. – в ИСОДЗ  обявяване на свободните места в училищата

 • От 25.04.2023 г. до 04.06.2023г.вкл. – Регистриране и кандидатстване за първи клас  от родител  в ИСОДЗ  София за първо класиране

 • на 05.06.2023г.- Публикуване на резултатите  от I-во класиране за уч.2023/24г

 • От 06.06.23 г. до 15.06.23 г. от 8.00ч. до 17.00 ч. в 170 СУ записване на учениците, приети на първо класиране със следните документи:

           - оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група , издаден от детска градина или училище

           - копие на акт за раждане 

представяне на необходимите документи за доказване на посочените КРИТЕРИИ в заявлението или записване по електронен път.

 •  От 6.06.23г. до 16.06.23г.-до 17ч. кандидатстване за II-ро класиране

 •  На 16.06. 23г.- Публикуване на резултатите  II-ро класиране

 •  До 23.06.23г-  до 16ч. Записване на класираните деца.

 • От 16.06.23г. до 23.06.23г. –  кандидатстване за III-то класиране

 • На 23.06.23г.- Публикуване на резултатите  III-то класиране

 • До 28.06.23г.-  до 16ч. Записване на класираните деца.

 • От 24.06.23г. до 28.06.23г. – до 17ч. кандидатстване за IV-то класиране

 • На 28.06.23г.- IV-то класиране

 • До 30.06.23г.- до 16ч. записване на класираните деца  

 •   На  28.06.23г. -до 17.00ч.- обявяване  списъци на първокласниците по паралелки на  главен вход на училището и интернет-страница на 170 СУ

 •   На  28.06.23г. от 18.00ч. – РОДИТЕЛСКА СРЕЩА по паралелки в класни стаи.

ЗАПОВЕД за утвърждаване на план-прием 1 клас за учебната 2023/2024 г.

bottom of page