top of page
307189844_755465735885343_8602011760153775545_n.jpg

Прием 8 клас

За учебната 2023/2024 година  170 СУ "Васил Левски" в 8 клас  ще се приемат 78 ученици /3 паралелки/, както следва:

 

 • Специалност "Електронна търговия", професия: Организатор интернет приложения с разширено изучаване на английски език, втори чужд език - руски. 

 • Специалност "Организация на туризма и свободното време", професия: Огранизатор на туристическа и агентска дейност с разширено изучаване на английски език, втори чужд език - руски. 

 • Специалност "Компютърна графика", професия: Компютърен график с разширено изучаване на английски език, втори чужд език - френски. 

Кандидастването ще се осъществява чрез централизираната система за прием на МОН на адрес: https://infopriem.mon.bg/home

 

Достъп до електронната платформа има всеки ученик чрез входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка и издадена от училището в което се обучава. 

Необходими документи за записване в 8 клас:
 

 • Заявление за участие в първи етап на класиране (по образец), с подредени желания;

 • Свидетелство за завършено основно образование.

 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, се изисква само за кандидатстващите за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка – задължително за кандидатстване в 170 СУ ''Васил Левски''

 • В периода от 05 до 07 юли 2023 г. включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в 8 клас по профили и специалности от професии в информационната система за прием на МОН или на място в нашето училище, където ще Ви съдействаме.

 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 12 юли 2023 г. 

 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втория етап на класиране е в периода от 13 до 17 юли 2023 г. 

 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2023 г.

 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране ще се проведе в периода от 20 до 24 юли 2023г.

 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 25 юли 2023 г.

 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране ще се проведе в периода на 26,27 юли 2023 г.

 • Обявяване на списъците с приети ученици на трети етап на класиране - до 31 юли 2023 г.

 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране ще се проведе в периода на 1,2 август 2023 г. 

 • Обявяване на незаписалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 4 август 2023 г.

 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване ще се проведе на 8 септември 2023 г. 

Във връзка с предоставяне на информация за  записване, служебно представяне на информация за постоянен/настоящ адрес на ученика, както и справка за семейно положение, следва да се запознаете с Уведомлението за поверителност за предоставяне необходимата информация относно начина, по който 170 СУ "Васил Левски" събира и обработва лични данни за записващите се

в осми клас ученици и на техните родителите/настойници.

Заповед № РД09-4062/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023 – 2024 година (публ. 01.09.2022 г.) 

Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година (публ. 01.09.2022 г.)

bottom of page