top of page

Информация за професионални паралелки

Правила за изготвяне, защита и оценяване на дипломен проект като вариант на задължителен държавен изпит за придобиване на 3та степен на професионална квалификация в 170 СУ.

Индивидуално задание за разработване на дипломен проект
Виж тук
Заглавна страница за ДП
Виж тук
Препоръчителна литература
Виж тук
Указания и изисквания за ДП
Виж тук
Правила за защита на дипломен проект
Виж Тук

Информация за учениците от професионалната паралелка "Организация на туризма и свободното време" - XII "а" клас.

Уважаеми ученици от XII "а" клас, уведомяваме Ви за следното:

- Втори учебен срок за Вашата паралелка приключва до 19.04.2024 г. ;

- От 22.04.2024 г. до 13.05.2024 г.  ще се проведе производствена практика;

- Предаването на дипломните Ви проекти е със срок 19.04.2024 г. в канцеларията;

- Учениците ще получат рецензия на работата си до 10 дни преди изпита;

- 17.05.2024 г.  - ДЗИ по БЕЛ;

- 20.05.2024 г. - Защита на дипломен проект в част Теория;

- 21.05.2024 г.  - Защита на дипломен проект в част Практика.

bottom of page