top of page
Church Bells
Седмично разписание на часовете за учебна 2023/2024 г.

Тук ще намерите седмично разписание, календар на учебното време и разпределение на часовете 5-12 клас.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г. – I – XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII

21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII

 

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г. – І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2024 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода

01.07. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

bottom of page