top of page

Училищна база

Основната сграда разполага с 33 класни стаи, 8 кабинета, кинозала, заседателна зала, библиотека, стол, медицински кабинет,3 ресурсни кабинета, административен блок, физкултурен сектор, сервизни и помощни помещения. 

Малката сграда разполага с 8 класни стаи, 1 логопедичен кабинет и 1 ресурсен кабинет.

класна стая

Класни стаи

Училището разполага в основната сграда с 33 класни стаи, а в по-малката с 8. Класните стаи са просторни, модерни и осигуряващи интерактивно обучение.

prirodni nauki

Кабинети

  • Кабинети по природни науки 

Учениците се обучават в една интерактивна образователна среда, използвайки най-новите дидактични средства и материали за провеждане на опити.

  • Дигитални кабинети 

Компютърните кабинети са 5 на брой, с над 70 компютърни конфигурации в които се обучават ученици от 1 до 12 клас.

  • Музикален кабинет 

Ползват се съвременни средства за обучение, мултимедия, музикална уредба и различни музикални инструменти.

  • Кабинет по предприемачество и иновации

Кабинетът е оборудван с мултимедия и се използва за провеждане на часовете по икономическите дисциплини. 

IMG_6353.JPG

Кабинети по приобщаващо образование

  • Ресурсни кабинети

  • Кабинет на училищен психолог

  • Логопедичен кабинет

Училищен стол

Училищният стол, намиращ се в сутерена на училището се посещава масово от учениците, поради високото качество на храната която предлага фирмата стопанисваща стола. В него се хранят повече от 300 деца. На учениците от 1-4 клас и ПГ се дава, както топъл обяд така и безплатна закуска. На социално слабите ученици е осигурена безплатна храна. За задоволяване на нуждите на ученици и персонал от здравословна храна и напитки, работи и лавка. 

326917671_512289301035580_4229017403168062095_n.jpeg

Библиотека

Училищната библиотека разполага с богат и съвременен библиотечен фонд от художествена и научна литература, учебници, учебни помагала и др., до които всички ученици и преподаватели имат неограничен достъп. В библиотеката има читалня и компютър с интернет достъп и принтер.

Кинозала

Училището разполага с кинозалата с 120 места, която се използва за провеждане на училищни празненства, презентации и провеждане на извънкласни дейности. 

IMG_5345.jpg
308968554_609208487511851_192007250576440643_n.jpg
308968554_609208487511851_192007250576440643_n.jpg

Физкултурен сектор

Училището разполага с два салона на об​ща площ от повече от 200кв.м, с подова настилка - дървено дюшеме, към тях има 2 съблекални. През 2019г. в училищния двор беше изградена и мултифункционална спортна площадка. 

Медицински кабинет

Медицинският кабинет се посещава от учениците които имат нужда от спешна помощ.Медицинският специалист се грижи за здравето на учащите се. Кабинетът разполага с шкаф за спешна помощ оборудван с лекарства, медикаменти и други мед. пособия. 

325572506_477378944594506_5744614379824690802_n_edited.jpg

Общи части

Училището разполага с широки фоайета, които създават простор и неповторима атмосфера. През 2021г. бяха изградени нови тоалетни на 3тия етаж.

bottom of page